Expeditieteam

Wim Opbrouck

Expedition Navigator

Bezieler, mede oprichter én kapitein van het IOBZ is Wim, creatieve duizendpoot, liefhebber van de zee, ondernemer én geëngageerde wereldburger.

Hij zet de creatieve koers uit van het IOBZ, betrekt inspirerende burgers, ondernemers, experten en ervaringsdeskundigen in zijn avontuurlijke projecten en bedenkt formats om allerhande thema’s op een vernieuwende, onbevangen en kunstige manier te vertalen en te verhalen.

Tania Berkovitch

Project Navigator

Tania zorgt er – als mede oprichtster – voor dat alles in goede banen wordt geleid. Ze staat in voor de dagelijkse werking, geeft structuur aan de projecten, bewaakt het financiële plaatje, zorgt voor de juiste bemanning en houdt iedereen blij!

Tania is manager van Wim en samen hebben ze het productiehuis Gare du Nord opgericht zodat ze de inhoudelijke content ook vlot kunnen vertalen naar een cross-mediaal verhaal. 

Saskia Westerduin

Process Navigator

Saskia is medeoprichtster van het IOBZ. Ze schrijft mee aan de creatieve projecten, bewaakt de  participatie & co-creatie met alle betrokken actoren, voert de ‘Vloot der Wijzen’ aan en trekt het ‘Genootschap der Zeeën’ vlot. 

Ze vertrekt steeds vanuit de ‘Systeem- en Ontwerpdenken’ mindset en is dan ook de ‘Process Navigator’ van het IOBZ.

Crew

Bavo Smets

Off-Shore Redactie & Reporter

Bavo is burgerlijk ingenieur-architect van opleiding én gepassioneerd door de maritieme wereld. Hij is een ervaren zeiler en is steeds op zoek naar nog meer ‘zee-ervaring’.

Dankzij het IOBZ kon hij een safety programma volgen waardoor hij kan meevaren naar- en landen op de off-shore platformen.

Hij is behoorlijk nieuwsgierig naar alles wat duurzaamheid, klimaatverandering, natuur- en oceaanbescherming aangaat en schuimt lezingen en congressen af in binnen- en buitenland om zoveel mogelijk nuttige inzichten en informatie te verzamelen.

Reflecties daarover deelt hij graag met u in vlotte blog interventies.

Tom Delmotte

On-Shore Reporter

Tom Delmotte ziet overal verhalen in.

Als storyteller pikt hij interessante mensen, verrassende fenomenen en warme plekken op en overgiet ze met woorden.

Hij brengt portretten, schrijft scenario’s en helpt bij het uitzetten en vertalen van concepten.

Deborah Vanhove

Production Manager

Deborah is onze productionele duizendpoot en werkt voor IOBZ op freelance basis.

Ze is een geboren organisator, dirigeert met zachte hand de troepen, verzorgt en bewaakt de planning, houdt de communicatielijnen strak.

Kortom, ze zorgt ervoor dat elk project de wind in de zeilen krijgt!

Charlotte Lammens

Stagiair

Charlotte rondt momenteel haar driejarige masteropleiding af aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hier onderzoekt ze complexe hedendaagse vraagstukken rondom zingeving en het creëren van een rechtvaardige en zorgzame samenleving.

Bij het IOBZ werkt ze mee aan de doorontwikkeling van de missie en visie van de organisatie en focust ze op het behartigen van de belangen van de Noordzee.

Ybe Terryn

Stagiair

Ybe is masterstudent Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. In kader van een masterproefonderzoek staat hij het IOBZ-team bij. Hij voert een tweedelig job uit, waarbij hij zowel meewerkt aan projecten en er kritisch over reflecteert, alsook leden en participanten in en rond de projecten bevraagt voor een onderzoek. Hij verdiept zich in de processen die een artistieke co-creatie bewerkstelligen en de impact ervan op het welzijn.

Partners

Zonder partners geen IOBZ! Stuk voor stuk organisaties en bedrijven die geloven in wat we doen en willen realiseren. Ze steunen, ondersteunen en voeden onze werking vanuit een gedeeld waardenkader en een hang naar impact. Ze delen met ons de passie voor de zee en zijn ervan overtuigd dat we samen een verschil kunnen maken. We houden ze dan ook dicht bij ons hart.

Vloot der Wijzen

IOBZ is trots op haar ‘Vloot der Wijzen’. Zij vormen een groot stuk van ons netwerk. Experten en ervaringsdeskundigen die hun zeemijlen verdiend hebben in een of ander werkveld of vakgebied en een passie hebben voor en/of een relatie hebben met het off- en onshore gebeuren. Zij staan ons met raad en daad bij, houden ons bij de les, voeden ons met hun kennis & ervaring, inspireren ons en zorgen ervoor dat wat we doen ook impact heeft.

Genootschap der Zeeën

Naast de creatieve- en onderzoeksprojecten zet het IOBZ ook een structurele werking op poten in de vorm van een leden- en netwerkorganisatie. Het ‘Genootschap der Zeeën’ wil dan ook strategisch samenwerken met alle actoren uit de maatschappelijke vijfhoek (overheden, bedrijven/industrie, het middenveld, de kennisinstellingen en de burgers). Want inzicht krijgen in- en bouwen aan een duurzame wereld kan enkel als we samenwerken. 

Zo willen we de dialoog aanwakkeren én versterken tussen alle belanghebbenden, inzicht verschaffen in gemeenschappelijke doelen, elkaar voeden met kennis en ervaringen en samen onze schouders zetten onder gemeenschappelijke uitdagingen, zowel  op sociaal, maatschappelijk als economisch en ecologisch vlak. Daarenboven willen we een klankbordfunctie vervullen t.o.v. het beleid.

Op die manier bouwen we aan een uitgebreid netwerk, reflecteren we over belangrijke thema’s en opportuniteiten, co-creëren we projecten en overwinnen we gemeenschappelijke drempels. Dit alles om zoveel mogelijk impact te creëren voor onze samenleving in zijn geheel, voor de Noordzee die ons verbindt en voor de individuele partners, stakeholders en belanghebbenden.  

Lid worden van het IOBZ Genootschap kan op verschillende manieren. Als lid wordt je uitgenodigd op onze netwerkevents, lezingen, discussiefora en heb je toegang tot ons online forum waarop alle leden zichzelf en hun activiteiten kunnen voorstellen. 

Raad van Bestuur

Onze raad van bestuur bestaat uit Vivi Lombaerts, Stephanie De Smedt, Jan Halters en Jan Mees.