Missie en Visie

Het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën onderzoekt de relatie van de mens met en tot de Noordzee op het snijvlak van kunst, wetenschap en economie. Zij willen zowel de betovering, de verrukking én de blijdschap als het ernstige en acute lijden der zeeën bestuderen en vertalen in een wervelend, inspirerend en creatief narratief.

Het IOBZ wil een ontmoetingsplaats zijn waar ondernemers, wetenschappers, kunstenaars en overheid – op het ritme van eb en vloed – samen toekomstgerichte opportuniteiten verkennen, kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren en motiveren om de (Noord)zee in al haar aspecten te laten bloeien en zichtbaar te maken. 

Samen zetten we onze schouders onder gemeenschappelijke uitdagingen, zowel op sociaal, maatschappelijk, economisch als ecologisch vlak

Waar wij voor staan

IOBZ streeft er naar:

 • te bouwen aan een betere toekomst voor onze planeet en haar bewoners;

   

 • strategisch samen te werken met alle actoren uit de maatschappelijke vijfhoek. Want inzicht krijgen in – en bouwen aan een duurzame wereld kan enkel als we elkaar begrijpen en samenwerken!

   

 • samen met onze partners onze schouders te zetten onder gemeenschappelijke uitdagingen, zowel op sociaal, maatschappelijk als economisch en ecologisch vlak;

   

 • creativiteit & betovering in te zetten als verbindend en inspirerend discours;

   

 • hedendaagse problematieken met een open blik en vanuit een positieve ingesteldheid te benaderen;

   

 • in onze werking, samenwerkingen en communicatie niemand uit te sluiten en respectvol, open en onbevangen in de wereld staan.

Waar het ons tot nu toe heeft gebracht